#

So sánh Mitsubishi Pajero Sport 2020 với Toyota Fortuner 2021

BẢNG GIÁ XE

Giá niêm yết Mitsubishi Pajero Sport 2020 tại Việt Nam:

Phiên bản 4x2 AT: 1,110 tỷ đồng.

Phiên bản 4x4 AT: 1,345 tỷ đồng.

Mitsubishi Pajero Sport 2020 và Toyota Fortuner 2021 (phải).

Giá niêm yết Toyota Fortuner 2021:

Phiên bản 2.4 MT 4x2 (lắp ráp): 995 triệu đồng.

Phiên bản 2.4 AT 4x2 (lắp ráp): 1,080 tỷ đồng.

Phiên bản 2.4 4x2 AT Legender (lắp ráp): 1,195 tỷ đồng.

Phiên bản 2.8 4x4 AT (lắp ráp): 1,388 tỷ đồng.

Phiên bản 2.8 4x4 AT Legender (lắp ráp): 1,426 tỷ đồng.

Phiên bản 2.7 AT 4x2 (nhập khẩu): 1,130 tỷ đồng.

Phiên bản 2.7 AT 4x4 (nhập khẩu): 1,230 tỷ đồng.


Nguồn: Báo Doanh Nghiệp