#

Top 10 siêu xe Mỹ nhanh nhất trong lịch sử

=1. Hennessey Venom F5 (vận tốc tối đa: 483 km/h).

=1. SSC Tuatara (vận tốc tối đa: 483 km/h).

3. Hennessey Venom GT (vận tốc tối đa: 435 km/h).

4. SSC Ultimate Aero TT (vận tốc tối đa: 412 km/h).

5. Scuderia Cameron Glickenhaus SCG 004CS (vận tốc tối đa: 387 km/h).

6. Saleen S7 (vận tốc tối đa: 386 km/h).

7. Ford GT (vận tốc tối đa: 349 km/h).

8. Dodge Viper ACR Extreme (vận tốc tối đa: 335 km/h).

9. Drako GTE (vận tốc tối đa: 332 km/h).

10. Rossion Q1 (vận tốc tối đa: 314 km/h).

Theo Hot Cars